Tagarchief: antibiotica

Antibioticagebruik en diabetes type 2

Antibioticagebruik en diabetes type 2

Zij deden onderzoek en publiceerden hun resultaten donderdag in het wetenschappelijike tijdschrift Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Het gaat om een studie naar 170.504 mensen met diabetes type 2. Hun gegevens werden vergeleken met 1,3 miljoen mensen die de ziekte niet hebben. De eerste groep bleek in de jaren voor hun ziekte gemiddeld meer antibiotica voorgeschreven hebben gekregen.

Antibiotica

Mensen met diabetes type 2 kregen gemiddeld 0,8 keer per jaar een recept voor antibiotica voorgeschreven. Voor mensen zonder diabetes kwam dit op 0,5 keer.

Mensen die vijf of meer keer een antibioticakuur kregen, hebben volgens de studie 53 procent meer kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 in vergelijking met de mensen die het slechts één keer of nooit kregen voorgeschreven.

Het verband werd gevonden voor alle 16 verschillende groepen antibiotica die de onderzoekers traceerden. Ze keken naar de medicijnen die het meest worden voorgeschreven door Deense artsen.

Meer onderzoek

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of deze resultaten aantonen dat het daadwerkelijk de antibiotica zelf is die het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 verhoogt. Een mogelijke andere verklaring is dat mensen die diabetes type 2 ontwikkelen in de loop de jaren een groter risico lopen op infecties gedurende die tijd.