Categoriearchief: Diabetes

Eerste 3-jarige met ouderdomsdiabetes

Eerste 3-jarige met ouderdomsdiabetes

Een driejarige kleuter met diabetes type 2 illustreert het wereldwijde obesitasprobleem. Vroegtijdige diagnose, behandeling en leefstijlaanpassingen kunnen de ziekte voorkomen en terugdraaien.

Het meisje is, voor zover bekend, het jongste geval van diabetes type 2 ooit. Die ziekte is het gevolg van obesitas. Donderdag presenteert de Amerikaanse kinderarts Michael Yafi op het jaarcongres van de European Association for the Study of Diabetes in Stockholm de zaak. Door adequate behandeling en leefstijlaanpassingen is het meisje nu van haar diabetes af.

Yafi, kinderendocrinoloog aan de University of Texas, Houston, zegt tegen Reuters dat dit een wereldwijd probleem is. “Type 2 diabetes beperkt zich niet langer tot volwassenen. Ik screen nu ieder obees kind dat ik zie ook voor diabetes type 2.”

Diabetes type 2 staat bekend als ‘ouderdomsdiabetes’, omdat de ziekte meestal pas op latere leeftijd aan het licht komt. In de afgelopen 20 jaar wordt de ziekte echter ook steeds vaker vastgesteld bij jongeren en kinderen, in relatie met overgewicht, obesitas, metabool syndroom en insulineresistentie.

Dorst

Het meisje meldde zich bij Yafi’s kliniek met klachten over voortdurende dorst en aandrang tot plas. Ze had geen bijzondere medische voorgeschiedenis. Wel viel ze met haar gewicht (35 kilo) en BMI in de bovenste 5 procent van al haar leeftijdsgenoten. Haar bloedsuikerspiegel was hoog.

Ze testte negatief voor diabetes 1, de aangeboren vorm van suikerziekte die wel bij jonge kinderen voorkomt. Haar beide ouders waren obees. Bij nader onderzoek bleek het gezin er ongezonde eetgewoonten op na te houden, met veel calorierijk en vet eten.

Voedingsadvies

Het meisje kreeg vervolgens diabetesmedicijnen. De ouders kregen daarnaast voedingsadvies en voorlichting over diabetes. Het gezin ging minder eten en meer bewegen. Door die maatregelen viel het meisje af en kon ze binnen 6 maanden haar medicatie afbouwen.

Wereldwijd lijden op dit moment naar schatting 387 miljoen mensen aan diabetes. In 2035 zal dit opgelopen zijn naar 592 miljoen, schat de International Diabetes Federation (IDF). De daarmee gemoeide zorgkosten lopen op tot meer dan $600 miljard per jaar.

Antibioticagebruik en diabetes type 2

Antibioticagebruik en diabetes type 2

Zij deden onderzoek en publiceerden hun resultaten donderdag in het wetenschappelijike tijdschrift Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Het gaat om een studie naar 170.504 mensen met diabetes type 2. Hun gegevens werden vergeleken met 1,3 miljoen mensen die de ziekte niet hebben. De eerste groep bleek in de jaren voor hun ziekte gemiddeld meer antibiotica voorgeschreven hebben gekregen.

Antibiotica

Mensen met diabetes type 2 kregen gemiddeld 0,8 keer per jaar een recept voor antibiotica voorgeschreven. Voor mensen zonder diabetes kwam dit op 0,5 keer.

Mensen die vijf of meer keer een antibioticakuur kregen, hebben volgens de studie 53 procent meer kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 in vergelijking met de mensen die het slechts één keer of nooit kregen voorgeschreven.

Het verband werd gevonden voor alle 16 verschillende groepen antibiotica die de onderzoekers traceerden. Ze keken naar de medicijnen die het meest worden voorgeschreven door Deense artsen.

Meer onderzoek

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of deze resultaten aantonen dat het daadwerkelijk de antibiotica zelf is die het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 verhoogt. Een mogelijke andere verklaring is dat mensen die diabetes type 2 ontwikkelen in de loop de jaren een groter risico lopen op infecties gedurende die tijd.