Re-integratie management

Momenteel ben  ik als werkhervatting specialist / taakgedelegeerde van de bedrijfsarts werkzaam bij een arbodienst en ben ik voorlopig niet beschikbaar voor overige opdrachten (01-05-2020)

——————————————————————————————————————————

Re-integratie 2e spoor trajecten

Bent u werkgever met een langdurig zieke werknemer?

-Wil je voldoen aan de nieuwe wet verbetering poortwachter bij langdurig verzuim?
-Vraag je je af wanneer je een zogenaamd spoor 2 re-integratietraject moet inzetten?
-Zoek je naar een invulling van deze verplichting maar weet je niet zo goed hoe dat aan te pakken?

Begeleiding door een gespecialiseerde manager op het gebied van spoor 2 re-integratie kan je deze zorg uit handen nemen. Ik kan ervoor zorgen dat je voldoet aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter, zodat je voorkomt dat je sancties krijgt.
Re-integratie 2e spoor is aan de orde als een werknemer, wegens ziekte, langdurig niet in staat is om zijn eigen werk uit te voeren en terugkeer bij zijn eigen werkgever niet meer mogelijk is. In het 2e spoor re-integratie gaan we op zoek naar werk dat past bij je kwaliteiten en vaardigheden. Vaak ligt het accent op je beperkingen. Wij gaan juist  voor de mogelijkheden.

Het aantal gesprekken, de in te zetten producten en de lengte van het traject zijn afgestemd op de situatie van de werknemer als op de wensen van de werkgever. Daarnaast is het bij re-integratie 2e spoor van belang dat je eigen positie in samenhang met wettelijke verplichtingen duidelijk is en dat er een zorgvuldige administratie gevoerd wordt.
Wij hebben veel kennis van de regels en procedures rond ziekteverzuim en re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter).
Onderdelen van het spoor 2 traject:
– Vaststellen persoonsprofiel door middel van diverse testen
– Vaststellen zoekprofiel
– Arbeidsmarktverkenning
– Sollicitatie en presentatie
– Begeleiding bij proefplaatsingen

Kosten uitgebreide begeleiding per maand vanaf: € 350,-

Heb je vragen? Vul het formulier in en verstuur het. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.