Alle berichten van admin

Water drinken helpt bij afvallen

Water drinken voor elke maaltijd helpt bij afvallen

Een halve liter water drinken voor elke maaltijd helpt om af te vallen.

Dat melden onderzoekers van de universiteiten van Birmingham en Oxford. De resultaten van hun onderzoek zijn gepubliceerd in het blad Obesity. 

De Britse wetenschappers deden hun onderzoek onder een kleine groep, 84 volwassenen met overgewicht. De helft van die groep dronk drie maanden lang trouw een halve liter water voor elke maaltijd, de andere helft niet.

Gemiddeld viel de groep die water dronk 2,4 kilo af, de controlegroep slechts de helft daarvan.

De onderzoekers geven toe dat het niet een groot gewichtsverlies is, maar als het dieet langer volgehouden kan worden, heeft het wel zin. Ook in 2010 werd al een soortgelijk onderzoek verricht met dezelfde resultaten als uitkomst. Het recente onderzoek is verbreed naar de algemene bevolking. De deelnemers kwamen uit alle lagen van de samenleving.

Vol gevoel

De precieze werking van het ‘waterdieet’ is nog niet duidelijk. Een theorie is dat het water zorgt voor een vol gevoel, waardoor mensen vanzelf minder eten. Als het water is verdwenen, zou dat effect weer teniet gedaan kunnen worden, waardoor mensen meer gaan snacken.

Een andere verklaring is dat door het water de energie-inhoud van de maaginhoud afneemt. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het eten van laagcalorische maaltijden in ieder geval op de korte termijn leidt tot afvallen.

Er wordt vaker onderzoek gedaan naar het effect van water drinken op de gezondheid. Dit soort onderzoeken zijn omstreden omdat er vaak geen significante resultaten uit voortkomen.

Antibioticagebruik en diabetes type 2

Antibioticagebruik en diabetes type 2

Zij deden onderzoek en publiceerden hun resultaten donderdag in het wetenschappelijike tijdschrift Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Het gaat om een studie naar 170.504 mensen met diabetes type 2. Hun gegevens werden vergeleken met 1,3 miljoen mensen die de ziekte niet hebben. De eerste groep bleek in de jaren voor hun ziekte gemiddeld meer antibiotica voorgeschreven hebben gekregen.

Antibiotica

Mensen met diabetes type 2 kregen gemiddeld 0,8 keer per jaar een recept voor antibiotica voorgeschreven. Voor mensen zonder diabetes kwam dit op 0,5 keer.

Mensen die vijf of meer keer een antibioticakuur kregen, hebben volgens de studie 53 procent meer kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 in vergelijking met de mensen die het slechts één keer of nooit kregen voorgeschreven.

Het verband werd gevonden voor alle 16 verschillende groepen antibiotica die de onderzoekers traceerden. Ze keken naar de medicijnen die het meest worden voorgeschreven door Deense artsen.

Meer onderzoek

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of deze resultaten aantonen dat het daadwerkelijk de antibiotica zelf is die het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 verhoogt. Een mogelijke andere verklaring is dat mensen die diabetes type 2 ontwikkelen in de loop de jaren een groter risico lopen op infecties gedurende die tijd.